sita glowna

Sita do przesiewaczy – zastosowanie, podział i przegląd

W wielu branżach przemysłu zarówno same przesiewacze, jak i sita do przesiewaczy, są bardzo ważnymi narzędziami, bez których nie mógłby się odbyć proces wytwarzania wielu danych materiałów. Do takich gałęzi przemysłu niemogących się bez sit do przesiewaczy obejść należą między innymi:

 • kopalnie piasku
 • kopalnie żwiru
 • kopalnie węgla
 • kamieniołomy
 • przemysł stalowy
 • recykling

W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że – tak jak sama nazwa sugeruje – wspomniane sita służą po prostu przesiewaniu kruszców i różnych innych materiałów sypkich. Jeżeli są wyprodukowane z należytą dbałością i z porządnych materiałów, to są niezawodne, a na takie niezawodne sita jest ogromne zapotrzebowanie w branży.

W naszej ofercie znajdują się sita oraz akcesoria:


 

Sita segmentowe VARIA

 

Sita segmentowe IDEAL

 

Sita segmentowe MAX  

 


 

Sita napinane

 

Sita płaskie i odwadniające

 

Maty odwadniające i odsiewające


 

Sita segmentowe GK 85 

 

Akcesoria do sit przemysłowych

Materiały i Know How 

 


Podział sit

Najbardziej znanym i funkcjonalnym podziałem sit jest ten na sita:

 • tkane
 • harfowe
 • strunowe
 • prętowe
 • plecione
 • kratowe
 • perforowane
 • poliuretanowe
 • gumowe

Aby bliżej przybliżyć istotę każdej z tych grup, zostaną one poniżej pokrótce omówione.

Tkane sita do przesiewaczy

Na początek warto powiedzieć, że tkane sita są podgrupą sit metalowych. Ich konstrukcja jest niezwykle lekka i drobna. Charakteryzują się splotem płóciennym (inaczej: prostym) lub też skośnym. Używa się ich do przesiewania dosyć drobnych frakcji, a także filtracji cieczy oraz gazów. Sita tkane często stosuje się jako sita podkładowe.

Sita harfowe

Te również, tak jak i sita tkane, należą do podgrupy sit metalowych, jednak dodatkowo składanych. Ze względu na swoją budowę mają świetne właściwości samoczyszczące. Wspomniana budowa charakteryzuje się karbowanymi drutami łączonymi dzięki przewiązkom w poziomej lub pionowej płaszczyźnie.

Sita strunowe

Strunowe sita przemysłowe także są sitami metalowymi. Powstają one, jak mówi "Magazyn Kruszywa", poprzez "sąsiednie ułożenie drutów prostych, ustalanych względem siebie tylko na podporach rzeszota oraz okucia sita." Ich lekka konstrukcja oraz największy prześwit powierzchni roboczej decyduje o tym, że mają niezwykłe właściwości samoczyszczenia.

Sita prętowe

Inaczej nazywa się je sitami palcowymi. Sita prętowe do przesiewaczy przeznaczone są do:
- przesiewania trudnych materiałów,
- oddzielania od siebie gliny i materiału przeznaczonego do dalszej obróbki
- recyklingu
Tak szerokie zastosowanie tych sit wynika z faktu, iż charakteryzują się one dużą wydajnością i niewiarygodnymi właściwościami samoczyszczącymi. Warto także jeszcze dodać, że owe właściwości samoczyszczące uzyskane zostały dzięki wzajemnym drganiom prętów.

Sita plecione

Plecione sita należą znów do grupy sit plecionych. Wykonuje się je z okrągłych drutów o splocie płóciennym. Sita plecione jednokarbowe, dzięki swej budowie, mają bardzo trwały splot, a wielkość ich oczek jest niezmienna. Inaczej sita do przesiewaczy wielokarbowe – te charakteryzują się lekką konstrukcją i dużym prześwitem i jest w nich możliwa zmiana wielkości oczek (oczywiście zależy to od budowy przesiewacza, gdyż do tego niezbędne jest zastosowanie czegoś takiego jak wzdłużne lub poprzeczne napinanie sita).

Kratowe sita do przesiewaczy

Ten typ sit jest przede wszystkich niezwykle odporny na wibracje, co w niektórych dziedzinach ma niebagatelne znaczenie! Sita kratowe mają duży prześwit oraz – co ciekawe – wydłużoną żywotność. Stosuje się je w przesiewaczach, które mają kołową lub prostolinijną trajektorię drgań. Warto też koniecznie wspomnieć, że kratowe sita można montować za pomocą:
- klinów
- śrub
- klamer
- listw dociskowych
I robi się to poprzez napinanie poprzeczne lub też wzdłużne.

Perforowane sita

Te zaś sita wykonuje się z blach. Są one proste w budowie oraz montażu (montuje się ze przy pomocy klinów), a stosuje się je do sortowania gruboziarnistych materiałów. Jak więc nietrudno się domyślić, współczynnik ich prześwitu jest raczej niski i łatwo je zakleić zanieczyszczeniami ilastymi.

Poliuretanowe sita

Poliuretanowe sita przemysłowe są znakomitą alternatywą dla sit metalowych. Są naprawdę bardzo odporne na ścieranie i nie ulegają korozji. Co więcej, dzięki efektowi samoczyszczenia oraz stożkowatemu kształtowi oczek, sita poliuretanowe zapewniają większą efektywność pracy, natomiast dzięki obniżeniu hałasu pracuje się w znacznie lepszych warunkach. Ten rodzaj sit poleca się szczególnie do sortowania materiałów mokrych.

Sita gumowe

Te również są alternatywą sit metalowych. Dzięki obniżeniu hałasu oraz poprawie pylenia warunki pracy na nich są znacznie lepsze. Sita gumowe do przesiewaczy są wykonane w formie gumowych perforowanych mat. Można je naciągać poprzecznie lub wzdłużnie. Charakteryzują się przede wszystkim tym, że są mocno odporne na ścieranie oraz nie ulegają korozji.

Sita przemysłowe w praktyce – jak je konserwować i czyścić?

Skoro omówione zostało już, jak sita przemysłowe się stosuje w przemyśle oraz jak się je dzieli, pora wspomnieć również co nieco o ich konserwacji. Jest to wszak niezwykle ważne dla prawidłowego i jak najdłuższego ich używania, zwłaszcza, że gdy w warunkach przemysłowych przesiewa się ziarniste materiały, to może dojść do zatkania nawet połowy powierzchni sita!

Jak sobie więc poradzić z zatykaniem otworów ziarnami różnych materiałów? Przede wszystkim najważniejsza jest systematyczność – trzeba na bieżąco robić przeglądy sit i przesiewaczy i w miarę regularnie wyjmować ziarna zatykające otwory. W czyszczeniu sit pomocne bywają również specjalistyczne urządzenia do czyszczenia. Wśród tych najbardziej znanych można wyróżnić między innymi:
- urządzenia opukujące
- urządzenia szczotkowe
- urządzenia pneumatyczne
- urządzenia ultradźwiękowe
Oczywiście, każde z nich ma zarówno swoje plusy, jak i minusy. Nie można jednak tak prosto wskazać, które będzie najbardziej uniwersalne czy też najlepsze. To wszystko zależy od tego, jaką budowę mają dane sita, z jakiego materiału są zrobione, jakie mają właściwości itp. Tak że do to każdego sita należy indywidualnie dobierać maszynę czyszczącą. Jeżeli robi się to z należytą starannością, nie mając jako pierwszego kryterium wyboru ceny takiego urządzenia, to sita przemysłowe na pewno posłużą długo i za szybko się nie zniszczą.